Behandling

Nallebjörnar med stetoskop.
Barn med Aspergers syndrom behöver mycket hjälp och stöd för att kunna utvecklas.

Utöver det som barnet lär sig i förskola och skola måste föräldrar, förskollärare och lärare hjälpa barnet att förstå och kunna hantera det sociala livet. Det finns ingen medicinering som hjälper mot Asperger i sig, men om barnet samtidigt har ADHD-symtom, ångest- eller tvångssymtom eller mycket allvarliga aggressionsutbrott, kan dessa lindras med medicin. Oftast ger det dock inte alls samma goda effekt som vid enbart ADHD och OCD. Om en person har autism/Aspergers syndrom tillsammans med andra diagnoser, så är det alltid autism/Aspergers syndrom som är grundproblemet.