Skola

Ungdomar i skolarbete.
Barn med Aspergers syndrom har varierande grad av inlärningssvårigheter

En del har en utvecklingsstörning tillsammans med sin Asperger, men många är också normalbegåvade. Samtidigt är det vanligt med goda kunskaper inom barnens specialintressen. Ofta handlar det om faktakunskaper kring dinosaurier, planeter med mera. Flickors specialintressen kan ofta ligga inom mer sociala områden, t.ex. film, musik osv. En viktig del av vår samlade intelligens handlar om att kunna förstå andra människors tankar, känslor och avsikter, något som är dåligt utvecklat hos barn med Aspergers syndrom. Därför har barn med Aspergers syndrom svårt att utnyttja andra personer för att få hjälp att förstå och samla information. Detta ställer stora krav på kunskaper om Aspergers syndrom hos föräldrar, förskollärare och lärare. Det är också viktigt att det redan från början finns extra personella resurser som kan hjälpa barnet utifrån dess egen utvecklingsnivå. Det finns för- och nackdelar med hur integrerat ett barn med Aspergers syndrom ska vara i förskole-/skolmiljön. Man måste alltid göra en individuell bedömning utifrån barnets funktionsnivå och tillgången till resurser.