Bipolär sjukdom

Om du har Bipolär sjukdom så:

- Är du inte ensam

- Är det inte ditt fel

Du kan inte rå för att du har Bipolär sjukdom. Precis som för andra som behöver glasögon eller inte kan äta vissa saker, är Bipolär sjukdom inget som du väljer.

- Finns det hjälp att få

Dina föräldrar, lärare och kompisar måste förstå hur de kan hjälpa och du kan få tips om hur du hjälper dig själv.

En vändpunkt

Att få reda på att man har bipolär sjukdom kan vara omtumlande, men en diagnos kan också betyda att du får bra hjälp för dina svårigheter. Dina föräldrar förstår bättre varför du svänger så i humöret och kan hjälpa dig på bästa sätt. Det är också bra att dina lärare känner till dina svårigheter. Det finns också medicin som kan hjälpa dig.