Litet barn som inte alls deltar i skolarbetet

Den här flickan är på plats i klassen men deltar inte alls i aktiviteterna som de andra. Hon väljer själv vad hon vill göra vilket för det mesta är att störa de andra barnen. Hon följer inte vuxnas instruktioner och slutar sällan trots tillsägelser. Hon har assistent

Lärarlaget enades om att försöka träna henne i beteenden som att sitta vid sin bänk och följa lärarens instruktioner.

 

Läs mer PDF