Impulsivitet

Impulsivitet

Impulsivitet ingår som ett av kriterierna i diagnosen ADHD. Ungdomar med hög impulsivitet har svårt att tänka efter innan de handlar. Det är det omedelbara intrycket eller impulsen som bestämmer handlandet. Man gör helt enkelt det som först faller en in. Denna bristande förmåga till självreglering tar sig bl a uttryck i en svårighet att vänta på sin tur, man avbryter andra under samtal och ”kastar ur sig svar” innan man hört hela frågan. Denna impulsivitet leder ofta till problem med kamrater då det uppfattas som störande att avbryta eller inkräkta på andras aktiviteter eller samtal. Impulsivitet kan bidra till en låg tröskel för frustration som innebär svårighet att reglera känslor som ilska, oro, ängslan och glädje. Eftersom det blir så svårt att styra sitt eget handlande och att planera långsiktigt behöver man mycket hjälp. Ibland reagerar de dock negativt när vuxna hjälper dem, då detta innebär att de inte får den omedelbara och påtagliga belöning de upplever när de agerar impulsivt.