Svårigheter i skolan

Det kan vara svårt för lärare att veta hur de ska hjälpa en elev som ibland har alldeles för mycket energi och som andra gånger har alldeles för litet energi. Och den som har bipolär sjukdom vet inte alltid själv vad som är den bästa hjälpen. Då är det extra viktigt med stöd av någon utomstående, kanske från sjukvården. Det är också viktigt att skolan och familjen har ett bra samarbete omkring de anpassningar och stöd som behövs.