Vi har Tourette

Vi har Tourette är en lättsam informationsfilm som avdramatiserar syndromet och lyfter fram den positiva kraft som Tourette också kan medföra. I filmen får vi följa sex personer i olika åldrar som har Tourettes syndrom. Vi har Tourette kan användas som utgångspunkt för diskussioner i skolan och i arbetslivet. De som själva har fått diagnosen känner antagligen igen sig och förhoppningsvis hjälper filmen dem att blicka framåt i sitt liv med Tourette. Skriftlig handledning med diskussionsfrågor ingår.