Jag vill vara normal

Eric Donell gör utifrån sin egen uppväxt föreläsningsföreställningen" Jag vill vara normal" om utanförskap, bemötande och motivation vid NPF som riktar sig till personal inom skola, vård/omsorg, myndighet och till den som själv har en NPF.