Diagnoskriterier för Tourettes syndrom, tics

Tourettes syndrom 
A. Såväl flera motoriska som ett eller flera vokala tics har förekommit under en tid, men inte nödvändigtvis samtidigt. (Tics är plötsliga, snabba, återkommande, ickerytmiska, stereotypa motoriska rörelser eller röstuttryck.)

B. Ticsen förekommer många gånger under dagen (vanligtvis i perioder) så gott som varje dag, eller då och då under mer än ett års tid. Under denna tid har ingen ticsfri period varat längre än tre månader.

C. Störningen debuterar före 18 års ålder.

D. Störningen beror inte på direkta fysiologiska effekter av någon substans (t ex stimulantia) eller av somatisk sjukdom/ skada (t ex Huntingtons sjukdom eller följdtillstånd efter virusencefalit).

Kroniska motoriska eller vokala tics

A. Enstaka eller flera olika motoriska eller vokala tics (dvs plötsliga, snabba, återkommande, ickerytmiska, stereotypa motoriska rörelser eller röstuttryck), dock inte bägge formerna, har förekommit under en tid under störningen. 

B. Ticsen förekommer många gånger under dagen så gott som varje dag eller då och då under mer än ett års tid. Under denna tid har ingen ticsfri period varat längre än tre månader.

C. Störningen debuterar före 18 års ålder.

D. Störningen beror inte på direkta fysiologiska effekter av någon substans (t ex stimulantia) eller av somatisk sjukdom/ skada (t ex Huntingtons sjukdom eller följdtillstånd efter virusencefalit).

E. Kriterierna för Tourettes syndrom har aldrig varit uppfyllda.

Övergående tics

A. Enstaka eller flera olika motoriska och/eller vokala tics (dvs plötsliga, snabba, återkommande, ickerytmiska, stereotypa motoriska rörelser eller röstuttryck).

B. Ticsen förekommer många gånger under dagen så gott som varje dag under minst fyra veckor, men inte längre än tolv månader.

C. Störningen debuterar före 18 års ålder.

D. Störningen beror inte på direkta fysiologiska effekter av någon substans (t ex stimulantia) eller av somatisk sjukdom/ skada (t ex Huntingtons sjukdom eller följdtillstånd efter virusencefalit).

E. Kriterierna för Tourettes syndrom eller kroniska motoriska eller vokala tics har aldrig varit uppfyllda.

Specificera om: enstaka episod eller återkommande