Lärare

Välkommen lärare

Det är inte funktionsnedsättningen som avgör om personen är ”funktionshindrad”. Det är brister i miljön som skapar funktionshinder. Här finns information, stöd och hjälp för att lättare ta sig förbi dessa brister.