Förälder.

Välkommen förälder

Det är inte ditt barns funktionsnedsättning som avgör om hon/han är ”funktionshindrad”. Det är brister i miljön som skapar funktionshinder. Här finns information, stöd och hjälp för att lättare ta sig förbi dessa brister.