Tourettes syndrom

Om ditt barn har Tourettes syndrom så: 
- Är du/ni inte ensamma                    
- Är det inte ditt eller ditt barns fel 
- Kan rätt sorts behandling hjälpa ditt barn

En vändpunkt
Att få reda på att ens barn har Tourettes syndrom kan vara omtumlande, men en diagnos kan och bör vara en vändpunkt för alla inblandade. När väl funktionsnedsättningen är identifierad så kan fokus riktas mot behandling, utbildning och utveckling för att hantera livet och vardagen bättre.