Autism

Om ditt barn har Autism så:
- Är du inte ensam 
- Är det inte ditt eller ditt barns fel  
- Kan rätt sorts behandling hjälpa ditt barn

Att få reda på att man har Autism kan vara omtumlande, men en diagnos kan och bör vara en vändpunkt för alla inblandade. När väl funktionsnedsättningen är identifierad så kan fokus riktas mot behandling, utbildning och utveckling för att hantera livet och vardagen bättre.


Rekommenderade länkar

Här kan du se filmen Vårt barn har autism

 

Autism Navigator har utmärkt information om hur man tidigt upptäcker autism och hur föräldrar kan starta med behandling. Börja med att gratis registrera dig på sidan. Gå sedan till ASD Video Glossary där du kan se videos med normalutvecklade barn till vänster och barn med autism till höger.

 Autism navigator intro