Autism

Kunskaperna om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ökar i snabb takt. På den här sidan ger vi exempel på hur en diagnos kan och bör vara en vändpunkt för alla inblandade. För att skildra mångfalden när det gäller hur den kliniska bilden gestaltar sig för enskilda personer har vi lagt in olika berättelser som speglar detta. Även om diagnoskriterierna skiljer de olika tillstånden från varandra på ett tydligt sätt så finns det många som har symtom från flera av diagnoserna och som kan behöva beaktas.

Vi sammanfattar den aktuella kunskapen som finns inom området och vi tar gärna emot dina förslag på förbättringar och kompletteringar.

Rekommenderade länkar:

Se filmen vårt barn har autism 

 

Autism Navigator har utmärkt information om hur man tidigt upptäcker autism och hur föräldrar kan starta med behandling. Börja med att gratis registrera dig på sidan. Gå sedan till ASD Video Glossary där du kan se videos med normalutvecklade barn till vänster och barn med autism till höger.

Autism navigator