ADHD

Kunskaperna om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ökar i snabb takt. På den här sidan ger vi exempel på hur en diagnos kan och bör vara en vändpunkt för alla inblandade. För att skildra mångfalden när det gäller hur den kliniska bilden gestaltar sig för enskilda personer har vi lagt in olika berättelser som speglar detta. Även om diagnoskriterierna skiljer de olika tillstånden från varandra på ett tydligt sätt så finns det många som har symtom från flera av diagnoserna och som kan behöva beaktas.

Vi sammanfattar den aktuella kunskapen som finns inom området och vi tar gärna emot dina förslag på förbättringar och kompletteringar.

Så här använder du sidan

Här hittar du inom vården information om barn med ADHD Informationen finns samlad under dessa tre rubriker:

Vad är ADHD?
Vad finns i ryggsäcken? Lär dig mer om diagnosen.
Hjälp på vägen vid ADHD
Här kan du hitta lösningar för olika situationer längs vägen genom livet.
Berättelser
Egna berättelser som visar det typiska och det personliga.


Rekommenderade länkar

Marcus Westin är överläkare inom barn- och ungdomspsykiatrin på Akademiska sjukhuset.  I den här föreläsningen ger Marcus oss grundläggande kunskaper om diagnosen adhd. Till exempel hur det visar sig och vilka konsekvenser adhd kan innebära i vardagslivet. Föreläsningen tar även upp orsaker till adhd och betydelsen av tidig diagnos.

Inspelad 29 november 2023. Speltid 73 minuter.
Filmen har svensk text.


Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom ADHD, Aspergers syndrom och Tourettes syndrom och OCD.

Riksförbundet Attention

Kunskapscenter för barn, ungdomar och unga vuxna med ADHD med mycket bra material

ADHD-center