Depression

Depression

Depression ingår som ett av kriterierna i diagnosen Bipolär sjukdom. Depression är manins raka motsats. Man blir nedstämd, helt utan energi, håglös, känner ofta skuld inför vad man gjort under den maniska fasen. Man känner sig ointresserad av allt, lider av sömnstörningar och dålig aptit. Ibland sover man extremt mycket och får lätt gråtattacker. Känslor av värdelöshet och att man ej är omtyckt dominerar. Återkommande tankar på döden och självmord är vanligt. När det gäller barn och ungdomar så kan depressionen yttra sig i aggression och irritation, istället för att dra sig undan och vara passiv.