Vad är Tourettes syndrom?

För Tourettes syndrom är det ljudtics och rörelsetics som ligger till grund för diagnosen. Det är således detta som man har i sin ryggsäck och som man måste få hjälp med och lära sig att hantera.