Rörelsetics

Rörelsetics

Rörelsetics är ofrivilliga muskelryckningar. Ryckningarna kan förekomma i alla kroppens muskler men vanligast är ögonmuskler, ansiktsmuskler och nackmuskler. De visar sig som intensiva blinkningar, grimaser, kast med huvudet, ryckningar i en arm osv. Mer ovanligt är komplicerade tics som att snurra eller hoppa.

Det är vanligt med tics under skolåren. Många av dessa tics saknar betydelse och besvärar vare sig den som har dem eller omgivningen. De försvinner av sig själva eller blir kvar men då som en oviktig företeelse. För att ställa diagnosen Tourettes syndrom fodras kombinationen rörelsetics och ljudtics som ett besvärande problem.