Utredning text

Utredning vid NPF – texten

Det finns många sorters utredningar av personer med neuropsykiatriskt funktionshinder.

Det ena är att man beskriver svårigheterna så bra man kan och sedan jämför med en manual - oftast DSM. DSM finns beskrivet på annat ställe på den här hemsidan. Syftet är att hitta rätt diagnos – den som ger en bra beskrivning av personens problem
Det finns ett antal vanliga så kallade skattningsskalor som man kan använda.

Frågan i utredningen kan vara: Är det här OCD, Tourettes syndrom  eller ADHD? Det är en vanlig sorts fråga.

Ett vanligt svar är att personen kanske uppfyller kriterierna för alla tre. Eller att han nästan har ADHD. Tyvärr är vårt system för klassificering ganska primitivt eller klumpigt. Antingen har man en diagnos, eller så har man den inte. Eftersom det oftast också handlar om ganska grova beskrivningar så är det ju så att det känns konstigt att dra en så tydlig gräns.

Medicinsk utredning – man kan se det som en hälsokontroll. Finns det somatiska orsaker till besvären, eller somatiska faktorer som man bör ta hänsyn till vid behandlingen.

Det finns också ett antal somatiska sjukdomar som ger psykiatriska symptom – och då är det naturligtvis viktigt att hitta sjukdomarna om de finns.

Social utredning – hur ser miljön ut? T ex finns det allvarliga sociala svårigheter i personens miljö (i familjen, i skolan, på arbetsplatsen, osv)? Det är viktigt att känna till hur det är, om man skall hjälpa och stödja. Det handlar naturligtvis inte bara om negativa saker. Det är också viktigt att se miljön som en tillgång. Vad finns det för resurser brukar man säga. Kloka och stödjande föräldrar, en bra skola osv.

Psykologisk utredning. Många problem hänger t ex ihop med allmän begåvning. Är det jobbigt i skolan är det viktigt att utreda hur elevens begåvningsprofil ser ut. Vad har han/hon svårt för eller vad är lättare? Om man har specifika läs- och skrivsvårigheter är det bra om dom kan utredas. Är det svårt att koncentrera sig i skolan kan det ju bero på att kraven är för stora. Anpassning av stöd i skolan kan vara en av de viktigaste åtgärderna.

Sammanfattning av utredningen innehåller inte bara en beskrivning av personens problem utan också en bedömning av vad som är viktigt att ta hänsyn till.

Om man ser att det är en funktionsnedsättning är det viktigt att kunna beskriva hur den ser ut.

Ibland kan utredningen vara enkel– man får fort en tydlig bild av personen som utreds. Men ibland är det är svårt att få grepp om problemen, och man kan känna sig osäker på vad man ska göra för att hjälpa. Men om man gjort en noggrann utredning får man ändå en nyanserad beskrivning av svårigheter och tillgångar hos den som utreds, och ett fokus för vad man ska behandla och stödja