Behandling

Nallebjörnar
De flesta som har tics hittar olika sätt för att minska ticsen. Det finns olika sätt som man kan träna på.

Det går att lära sig att träna på det så att det blir ännu mer effektivt. Ibland behöver du både lära dig hur du kan minska på ticsen och dessutom få extra hjälp genom medicin.