Förskola/Skola

Skolbarn
Det är ganska vanligt med tics

Att har rörelser som man inte kontrollerar och som kallas för tics behöver inte göra så mycket. Det är ganska vanligt att barn i förskolan och skolan har det. Ibland kan man bli retad för att man kniper ihop ögonen eller gör grimaser. Om det blir mycket besvärligt så kan du få hjälp.