Skola

Ungdomar i skolarbete.
Det är viktigt att känna till att tics är relativt vanligt hos unga människor

Ofta lägger varken ungdomen själv eller deras kamrater märke till ticsen och då finns det heller ingen anledning att betrakta det som ett problem. Om du besväras av tics eller blir retad för dem så finns det hjälp att få.