Kamrater/Fritid

Kompisar.
Enbart rörelse- och ljudtics är sällan något problem då det gäller kamrater och fritidsaktiviteter

Det är bara ibland som ticsen upptar mycket av ungdomens tid och förhindrar fritidsaktiviteter. Vanligen är det inte ticsen i sig som är problemet utan snarare problem som bara en del av ungdomar med Tourettes syndrom har, t ex impulsiviteten vid ADHD, som är en vanlig samsjuklighet vid Tourettes syndrom.