Oro och nedstämhet

Vid svåra tics kan man uppleva sig annorlunda och det kan leda till att man drar sig undan och känner sig ledsen

Ett annat sätt att dölja sina tics kan vara att spela pajas trots att man samtidigt är nedstämd och orolig.

Det finns en mängd goda råd för alla när det gäller oro och nedstämdhet. Bland annat inverkan av motion, mat och sömn. Bra information om detta finns på sidan snorkel.se. Där kan du läsa om vad nedstämdhet, oro/ångest och stress är, hur det kan kännas och du får också tips på vad du kan göra om du mår dåligt, känner dig stressad eller har dåligt självförtroende.