Skola

Ungdomar i skolarbete.
Det är viktigt att känna till att tics är relativt vanligt hos förskolebarn och skolbarn

Ofta lägger varken barnen själva eller deras kamrater märke till ticsen och då finns det heller ingen anledning att betrakta det som ett problem. Om barnet själv besväras av sina tics eller blir retad för dem finns det anledning att informera om vilken hjälp som finns att få.

Tics och Tourette i skolan

Skolan utgör ett mycket viktigt inslag i barns, tonåringars och deras föräldrars liv. Många föräldrar och barn berättar om hur en dålig skolsituation kan sänka livskvaliteten för hela familjen. Källorna till problem är många. Tics kan ställa till problem, till exempel om man låter mycket eller har beröringstics. Utbrott kan självklart också ställa till problem. Man kan bli mobbad eller åtminstone retad av skolkamrater.

Skall man då informera skolan och kanske andra föräldrar om att ens barn har Tourettes syndrom? Frågan har inget enkelt svar. Spontant kan man tycka att Tourettes syndrom inte är något att skämmas för och att man självklart skall berätta. Det skulle man nog göra om man exempelvis hade ett barn med diabetes. Många föräldrar väntar med att berätta tills det att de själva satt sig in i diagnosen vilket verkar vara ett klokt beslut. Om inga problem finns i skolan tyder erfarenheten på att man kan låta bli att säga något.

Ännu är inte kunskapen om Tourettes syndrom, och övriga neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, så kända att man utan vidare kan räkna med att skolan skall kunna arbeta förebyggande. Det kommer istället sannolikt att handla om att reagera när problem redan uppstått, även om säkert några positiva undantag kan hittas. När väl problem uppstått kan det bli svårt att avgöra vilken tidpunkt som är den rätta, på vilket sätt och för vilka man skall berätta.

Information till skolan
Här finns en lista på olika alternativ när det gäller hur man kan tänka kring information till skolan. Man behöver sannolikt inte göra allt detta.

Berätta för klassläraren och förse denne med informationsmaterial. Riksföreningen Attention, https://attention.se/, har bra material.
Informera rektor och förse denne med informationsmaterial.
Fråga efter skolans åtgärdsprogram. Skolverket har information om hur åtgärdsprogram bör upprättas.
Informera på föräldramöte:
– berätta själv
– be någon professionell berätta
– dela ut skriftligt material
– visa filmen: "Informera klasskamrater"
– berätta själv
– be klassläraren berätta
– be någon professionell berätta
Använd rapportsystem mellan skolan och hemmet för att få en chans att uppmärksamma sådant som fungerar.
Följ upp åtgärdsprogram.
Försök få stöd från andra föräldrar med liknande erfarenheter.
Håll ut!