Ljudtics

Ljudtics

Ljudtics är ofrivilliga ljud. När ticsen kommer i musklerna som sköter vårt tal så kan ticsen handla om olika sorters ljud. Det kan handla om hummanden, grymtningar, harklingar, ord och skrik. Det är ovanligt men ibland handlar det om att kasta ur sig olämpliga saker som könsord eller svordomar.

Det är vanligt med tics under skolåren. Många av ticsen saknar betydelse och besvärar inte den som har dem och inte heller besvärar det dem man har runt omkring sig. Ticsen försvinner av sig själva eller så finns de kvar men är mindre så att man inte märker så mycket av dem. För att ställa diagnosen Tourettes syndrom måste både rörelsetics och ljudtics finnas med, och vara ett besvärande problem.