Ljudtics

Ofrivilliga ljud

När ticsen kommer i musklerna som sköter vårt tal så kan ticsen handla om olika sorters ljud. Det kan handla om hummanden, grymtningar, harklingar, ord och skrik. I mer sällsynta fall handlar det om att kasta ur sig olämpliga saker som könsord eller svordomar.

Det är vanligt med tics under skolåren. Många av dessa tics saknar betydelse och besvärar vare sig den som har dem eller omgivningen. De försvinner av sig själva eller kvarstår som ett obetydligt fenomen. För att ställa diagnosen Tourettes syndrom fodras kombinationen rörelse- och ljudtics som ett besvärande problem.