Hastigt insjuknande. PANDAS?

Vanliga halsflussbakterier kan utlösa Tourette och kallas PANDAS. (Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorder Associated with Streptococcus)

Om man får ett snabbt och dramatiskt insjuknande bör det undersökas om det rör sig om PANDAS. Det är en autoimmun sjukdom som drabbar barn. Den utlöses av en streptokockinfektion som kan ha varit symptomfri. Sjukdomen beskrevs på 1990-talet i USA. De antikroppar som egentligen skall ta kål på streptokockerna angriper i stället basala delar av hjärnan – de basala ganglierna – som framför allt styr automatiserad motorik, försvars- och säkerhetsbeteenden.

Vid PANDAS är det typiskt med symptom från många neuropsykiatriska diagnoser. PANDAS kan därför förväxlas med tvångssyndrom (OCD),  Tourettes syndrom, Aspergers syndrom, ADHD  och ångeststörningar. Ibland blir det också en tillbakagång i utvecklingen med saker som försämrad handstil, sömnrubbningar, enures, utbrott och barnsligt beteende. Problemet är att det är svårt att bevisa medicinskt. Barn har ju ofta olika luftvägsinfektioner och streptokocker i halsen, många utan att bli sjuka.

Det är inte klarlagt hur PANDAS ska behandlas, utöver vanlig behandling vid neuropsykiatriska diagnoser. Forskning pågår i USA med antibiotikabehandling, steroider och intravenöst immunglobulin vid National Institute of Mental Health och Yale University. 

Gunilla Gerland som har en son som fått PANDAS har gjort en utförlig svensk hemsida (3)

Nu finns det också en hel del forskning om att även andra bakterier och virus kan ge samma reaktioner som de som beskrivits vid PANDAS. Ett förslag är att i forskningen utgå ifrån ett bredare spektrum – PANS. (Pediatric Acute-onset Neuropsychiatric Syndrome)

Susan Swedo och James Leckman som forskat kring detta från början har sammanfattat detta i en artikel. (4)