Kamrater/fritid

Kompisar.
När det gäller att umgås med andra så har du med ADHD svårt att vara med i den diskussion som ofta inleder kontakten.

Det handlar om att bestämma vad man ska göra och vissa regler som gäller. Redan på det stadiet kan du med ADHD vara för otålig och dra igång en aktivitet som ofta inte sedan slutförs. Impulsiviteten gör att du ofta kan byta aktivitet utan att de andra är med på noterna.