Skola

Ungdomar i skolarbete.
Du som har ADHD har ofta svårt att koncentrera dig och sitta still på lektionerna.

Det gör att du behöver extra hjälp i skolan och den kan består av olika saker. T ex att läraren ger dig  uppgifter som passar och som går att dela upp på ett bra sätt. Ibland kan det finnas en assistent som hjälper dig med dina uppgifter. I vissa fall kan du behöva vara ifrån den stora klassen och arbeta själv eller i en mindre grupp.