Sexualitetet

Röda hjärtan.
Din impulsivitet och att du lätt utsätter dig för risker då du inte hunnit tänka dig för kan leda till en tidig sexuell debut, oskyddat sex och oönskade graviditeter

Det är viktigt att du tar till dig kunskaper om hur du ska skydda dig från smitta vid sex. Det är viktigt  att både pojkar och flickor tar ansvar för att skydda sig genom att använda kondom  Den bästa hjälpen kan du få på  Ungdomsmottagningen där du bor.