Sexualitetet

Två hjärtan.
Extra viktigt med tydlig information om sexualitet och sex

Impulsiviteten och benägenheten att dras till riskbeteende kan leda till en tidig sexuell debut, oskyddat sex och oönskade graviditeter. Den sexualundervisning som alla ungdomar behöver blir här extra viktig. Den måste vara tydlig och fokusera på till exempel kondomanvändning. Vänd er till Ungdomsmottagningen på orten där ni bor om ni behöver hjälp och stöd.