Utveckla starka sidor

Stålman.
Många av de egenskaper som utgör ett problem vid ADHD är också i många situationer goda egenskaper.

Impulsiviteten kan innebära upptäckarglädje och kreativitet. Överaktiviteten kan innebära uthållighet vid fysiska aktiviteter och stora möjligheter att hinna med många saker. Svårigheten att behålla koncentrationen när det handlar om tråkiga uppgifter kan leda fram till att individen hittar spännande och utmanande aktiviteter. Spontaniteten kan ofta vara en tillgång.

Då barn med ADHD ofta utvecklar dålig självkänsla är det viktigt att ta vara på deras starka sidor. Uppmuntra ditt barns intressen och starka sidor. Leta efter sådant som barnet är intresserat av och bra på och uppmuntra detta. Försök att hitta vägar förbi svårigheter och minimera risken för att barnet misslyckas – både inlärningsmässigt och socialt. Lyft fram ditt barns starka sidor. Prata också på ett varsamt sätt med barnet om vad det har svårt för och hur ni tillsammans kan arbeta med det.