Oro och nedstämdhet

Flicka som sitter hopkrupen.
Barn och ungdomar med ADHD upplever många motgångar på grund av sin funktionsnedsättning. Många klarar det förvånansvärt bra. Men en del reagerar lättare med ångest och depression.

Förståelse från omgivningen och kunskapen kring barn och ungdomars svårigheter kan göra att man belönar framsteg i stället för att fokusera på det negativa. Är man inte medveten om detta är det lätt att barnet/ungdomen utsätts för så mycket tjat och tillsägelser att det kan leda till ett sämre självförtroende och nedstämdhet. Nu finns det flera väl utvecklade metoder så att både föräldrar och lärare kan bli bättre på detta.

Det finns också en mängd goda råd för alla när det gäller oro och nedstämdhet. Bland annat inverkan av motion, mat och sömn. Bra information om detta finns på snorkel.se. Där kan du läsa om vad nedstämdhet, oro/ångest och stress är, hur det kan kännas och du får också tips på vad du kan göra om du mår dåligt, känner dig stressad eller har dåligt självförtroende.