Motion

Ungdomar som hoppar högt med uppsträckta händer.
Trots att många har problem med sin hyperaktivitet kan kraftfull fysisk aktivitet hjälpa till att lösa problemen med rastlöshet.

Dagens stora utbud av underhållning i form av tv, datorspel, internet mm innehåller mycket av belöningar som kan vara en hjälp för ökad koncentration och uppmärksamhet. Men om det leder till för lite fysiskaktivitet kan det förvärra ADHD problemen.

Barn som sitter för mycket stilla får dålig kondition, blir lätt trötta och får träningsvärk när de prövar något fysiskt. Barnen som börjar välja bort den fysiska aktiviteten riskerar långsiktigt en ohälsa med övervikt, dålig sömn och nedstämdhet. Många idrotter, så som kampsporter, innehåller många moment där man tränar sin impulskontroll som i sin tur stärker barnets självkänsla.