Vad är ADHD?

Pojke med ryggsäck.
En diagnos består av flera karakteristiska svårigheter som är så stora att de innebär en funktionsnedsättning. Alla är vi unika personer och den egenskap som är en svårighet i en situation kan vara en tillgång i en annan.

ADHD är en förkortning av det engelska Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Det betyder: stora svårigheter att koncentrera sig och att sitta stilla. Läs mer om vad som finns i ryggsäcken då man har ADHD.

 

Det finns många olika utredningar inom sjukvården. I denna video tar jag upp hur min utredning för ADHD gick till.