Starka känslor

Arg pojke som skriker.
När man har ADHD har man ofta mindre tålamod i olika situationer och det kan leda till att man blir väldigt arg över saker. Det kan vara svårt för andra att förstå.

Om ilskan blir ett problem för barnet, t ex om kompisarna undviker ditt barn, då är det viktigt att se till att barnet får hjälp med att hantera ilskan på ett bra sätt. Det första man bör göra är att bli uppmärksam på de situationer som sätter igång ilskan och sedan hitta metoder att avvärja den. Ilska är en stark känsla och svår att kontrollera själv, barnet behöver få hjälp med detta.

Vid riktigt dåligt uppförande och aggressivt beteende är det viktigt att ha en strategi så att man kan behålla sitt egna lugn och kan hjälpa barnet på ett effektivt sätt. Det handlar om att man ska hjälpa barnet att undvika negativt beteende och berömma och uppmuntra positivt beteende.

Föräldrar och skolpersonal som söker råd och tips rörande hur man kan hantera aggressivitet och trots hos små barn kan på sidan mindrebrak.se hitta många konkreta förslag på vad man kan göra. Mycket av materialet finns i form av ”Praktiska råd” och ”Exempel” i pdf-dokument som enkelt kan skrivas ut i pappersform