Frågor till läkare – med svar av dr Henrik Pelling

Här har vi tagit upp ett antal frågor som vi brukar få som handlar om NPF. Sådana som det är viktigt att få bra svar på. Dr Henrik Pelling svarar så nyanserat man kan. Inser att det finns mer att säga och att den som ställer frågan inte alltid blir helt nöjd med svaret.
Frågorna kan vara svåra att svara på kortfattat, och vissa svar kan naturligtvis behöva kompletteras, fördjupas.
Man får stå ut med att allt inte blir sagt.
Någon kan tycka att svaren väcker många nya frågor – och det är ju bra. Det kan leda till att man sätter sig in i ämnet mer.

Frågorna läses av Agnes 12 år

Frågor om medicin   Film 1
Innehåll:
1. Varför använder man medicin?
2. Hur väljer man medicin?
3. Om det är svårt att ta medicin
4. Hur ska man kolla att medicinen fungerar bra?

Frågor om medicin Film 2

Innehåll:
5. Kan man bli beroende av medicin?
6. Går det att kombinera psykologisk behandling med medicin?
7. Kan man ta naturmedel tillsammans med medicin?
8. Kan man dricka alkohol när man har medicin?

Frågor om sömn

Innehåll
1. När min sömnmedicin inte hjälper
2. Sömnproblem vid bipolär sjukdom

Frågor om orsaker

Innehåll
1. Vet man vad som orsakar NPF?
2. Kommer jag att ha ADHD även som vuxen?
3. Kan jag hoppas att min OCD kan bli bättre? Nu tycker jag att det bara blir sämre

Frågor om diagnos.

Innehåll
1. Jag har fått diagnosen Tourette syndrom. När jag tittar på beskrivningar av min diagnos, tycker jag att det inte stämmer in på mig. Kan jag då säga att mina behandlare har fel?
2. Jag har fått diagnosen Aspergers syndrom. Har jag någon nytta av att berätta det för mina släktingar och kompisar?
3. Ska man prata mer med andra som har ADHD? Jag har inte gjort det så mycket. Jag tycker inte det är så mycket att prata om.
4. Jag har diagnosen ADHD sedan något år. Nu pratar man om att jag också har bipolär
 sjukdom. Jag är rädd för den diagnosen. Min farfar hade det och han mådde väldigt dåligt.
  Har jag någon nytta av att få den diagnosen?