Orsaker vid NPF

 

Frågan ”varför har jag fått de här problemen” kan vara lite svår att svara på.

Ibland är det ju inte så svårt – jag har ont i benet för att jag var med om en olycka. Men inom området NPF är det aldrig så enkelt. Varför har jag fått Tourettes syndrom? Varifrån kommer ADHD?

Är det arv eller miljö? Biologi eller psykologi? Viktiga frågor som är svåra att svara på.

Ofta är det inte så viktigt att man vet exakt varför – men man bör ändå fundera lite på frågan varför.

Man kan ha ökad känslighet för ljud, lukt, beröring, osv – och uppleva det som obehagligt, störande. Det kan vara handikappande på många sätt.
Här är en berättelse om överkänslighet.

Läs mer om hur det är att leva med ljudöverkänslighet

Det kan var meningsfullt att ställa frågorna.

  • Vad vet jag om min känslighet? T ex känslighet för lukter, ljud osv (se filmen och berättelsen om känslighet nedan)
  • Vad är stressande för mig? Vad har varit stressande?

 

Om man kan beskriva sin egen känslighet och vilka stressande saker som påverkar mig har jag beskrivit viktiga orsaker. Inte alla orsaker kanske; kanske inte ens de viktigaste. Men man skall inse att det inte finns en orsak (Orsaken med stort o)