Hygien

Dusch
Att tvätta sig och borsta tänderna kanske du tycker är onödigt

Det är därför jättebra om någon vuxen kan hjälpa dig med det här. Det är alltid bra att hitta ett sätt som fungerar och som kan upprepas från dag till dag. Till exempel att göra saker i samma ordningsföljd, för att komma ihåg.