Hygien

Dusch.
Barn med Asperger syndrom kan ha svårt att förstå vikten av personlig hygien och kan därför behöva stöd.

Barn med Aspergers syndrom behöver ofta hjälp med sin hygien och att överhuvudtaget förstå vikten av personlig hygien. Svårigheten att förstå uppmaningar och instruktioner gör att det blir extra viktigt att bygga upp tydliga rutiner. Överkänslighet för vissa sinnesintryck gör att det kan upplevas mycket obehagligt att t ex klippa håret eller naglarna. En del kan t ex uppleva duschstrålen som smärtsam eller mycket irriterande.