Sexualitet

Två hjärtan.
Unga med Aspergers syndrom måste ha mycket tydlig hjälp med sin sexualitet

Det är viktigt för föräldrarna att förstå att man inte kan ta något för givet när det gäller underförstådda sociala regler som omger vår sexualitet. Allt som har att göra med sexualitet och intimitet kan behöva läras in grundligt. Det är viktigt att inte ha en moraliserande inställning utan det handlar om att ungdomen med Aspergers syndrom verkligen får möjlighet att lära sig vad som är accepterat beteende.