Sexualitet

Röda hjärtan.
Allt som har att göra med sexualitet och intimitet kan behöva läras in grundligt.

 Det är viktigt att inte omgivningen har en moraliserande inställning till sexualitet utan att du efterhand får möjlighet att lära dig vad som fungerar när det gäller att få en sexuell relation. T ex hur man börjar prata med en person som man är intresserad av och vill ha närmare kontakt med och som skulle kunna leda till en ömsesidig kärleksrelation.