Kamrater/Fritid

Kompisar.
Miljöer som saknar en tydlig struktur som t ex skolgården kräver extra mycket av personer med Asperger.

Svårigheter att förstå sociala koder gör att det kan uppstå konflikter med kamrater när det händer oväntade saker. En person med Asperger syndrom har därför stor nytta av att lära sig de sociala spelregler som gäller även om de kan uppfattas som ologiska. Det kan minska konflikterna med omgivningen.

Det kan t ex handla om outtalade regler och underförstådda överenskommelser om vilka som ska delta och vad var och en förväntas göra under en aktivitet. Det kan därför vara nödvändigt att detaljerat lära sig hur det går till i olika gemensamma aktiviteter.