Kamrater/Fritid

Flickor som hoppar hopprep.

Barn och ungdomar med Aspergers syndrom behöver minst lika mycket stöd för att klara kontakten med andra barn och fritidsaktiviteter som de behöver för att klara förskola/skola. Miljöer med avsaknad av tydlig struktur, till exempel en skolgård eller lekplats, kräver extra mycket av de färdigheter som barn/ungdomar med Aspergers syndrom i så stor utsträckning saknar. Samtidigt kan mycket av det viktigaste som de behöver lära sig utvecklas i just sådana sammanhang.