Oro och nedstämdhet

Flicka som med nedböjt huvud.
Svårigheten att förstå sociala situationer kan leda till att du isolerar dig alltför mycket.

 

Om det exempelvis medför att skolgången inte fungerar för barnet, eller att hon upplever att hon misslyckas med att uppfylla omgivningens krav, så kan det leda till en känsla av djup nedstämdhet. Överkänslighet för olika sinnesintryck kan resultera i panikartade reaktioner, eller att barnet helt drar sig undan från social kontakt. Vissa ljud kan vara mycket skrämmande och störande för barnet som försöker stänga ute dem genom att hålla för öronen.

Det finns en mängd goda råd för alla när det gäller oro och nedstämdhet. Bland annat inverkan av motion, mat och sömn. Bra information om detta finns på sidan snorkel.se. Där kan du läsa om vad nedstämdhet, oro/ångest och stress är, hur det kan kännas och du får också tips på vad du kan göra om du mår dåligt, känner dig stressad eller har dåligt självförtroende.