Oro och nedstämdhet

flicka som sitter hopkrupen.
Svårigheten att förstå sociala situationer kan leda till att du isolerar dig alltför mycket

Om det till exempel medför att skolgången inte fungerar eller att du upplever misslyckanden när det gäller att uppfylla omgivningens krav så kan det leda till känsla av djup nedstämdhet. Överkänslighet för olika sinnesintryck kan leda till panikartade reaktioner eller att du helt drar dig undan från kontakt. Faran med att isolera sig är att man inte får öva på hur det går till i sociala sammanhang och det i sin tur kan leda till att man isoleras ännu mer.

Det finns en mängd goda råd för alla när det gäller oro och nedstämdhet. Bland annat inverkan av motion, mat och sömn. Bra information om detta finns på sidan snorkel.se. Där kan du läsa om vad nedstämdhet, oro/ångest och stress är, hur det kan kännas och du får också tips på vad du kan göra om du mår dåligt, känner dig stressad eller har dåligt självförtroende.