Motion

Ungdomar på fotbollsplan.
Eftersom det ofta är så svårt att få en fungerande dygnsrytm är det viktigt med motion.

Många personer med Asperger syndrom kan föredra att sitta och se på film på TV eller spela TV-spel. Det krävs då att någon i omgivningen uppmuntrar och sätter igång fysisk träning eller andra idrottsaktiviteter. En del personer med Asperger syndrom kan ha svårt med lagsporter eftersom de har svårt att förstå regler och att hantera närkontakt. Andra har stor hjälp av de tydliga regler som finns inom idrottsvärlden.