Motion

Ungdomar på fotbollsplan.
Eftersom det ofta är svårt att få en fungerande dygnsrytm är det viktigt med motion.

Många barn med Aspergers syndrom kan själva föredra att sitta och se på samma film på TV eller spela TV-spel. Det krävs därför av omgivningen att sätta igång aktiviteter. Det är då viktigt att uppmuntra till strukturerad fysisk träning eller idrottsaktiviteter. Barn med Aspergers syndrom kan ha svårt med lagsporter eftersom de kan ha problem att förstå regler eller svårt att hantera närkontakt.