Behandling

Nallebjörnar med stetoskop.
Utöver det som man lär sig i skolan måste både föräldrar och lärare hjälpa till att göra det sociala samspelet begripligt och hanterligt.

Barn med Aspergers syndrom behöver mycket hjälp och stöd för att kunna utvecklas. Utöver det som man lär sig i förskola och skola måste både föräldrar, förskollärare och lärare hjälpa barnet att förstå och kunna hantera det sociala livet. Det finns ingen medicinering som hjälper mot Asperger i sig men det kan handla om att samtidiga ADHD-symtom, ångest- eller tvångssymtom eller mycket allvarliga aggressionsutbrott kan lindras med medicin. Oftast ger det inte alls samma goda effekt som vid enbart ADHD och OCD. Om en person har autism/Aspergers syndrom tillsammans med andra diagnoser så är det alltid autism/Aspergers syndrom som är grundproblemet.